Tavoitteet:

 • Perehtyminen uniikkiin harjoitteluympäristöön ja sen toimintamalleihin
 • Urheilijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kuormitukseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen
 • Vammojen ennaltaehkäisyn, terveiden harjoittelupäivien ja kuntoutuksen moniammatillinen yhteistyö yksilön ja ryhmien parhaaksi
 • Tutkimuksellisen kehitystyön tekeminen Fysioworkshop-esityksenä
 • Kliininen päättely esimerkiksi havainnoinnin ja haastattelujen perusteella
 • Kuormitusfysiologian ymmärrys

Osaamisvaatimukset:

 • Yhteistyö valmennustiimin kanssa ja valmennusprosessien ymmärtäminen
 • Valmius avoimeen moniammatilliseen vuorovaikutukseen ja oma-aloitteellisuuteen
 • Tutkimusnäyttöön perustuvan kuntoutuksen periaatteiden hyödyntäminen
 • Fysioterapiaprosessin toteuttaminen perustellusti
 • Työaikojen joustavuus
 • Kielitaito

Training Roomin arki

Training Roomissa työskennellään urheilijoiden ja heidän valmennustiiminsä kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Ajatuksena on tarjota urheilijoille tila, jossa mm. voi tehdä tukiharjoittelua, saada yksilövastaanottoa, tehdä vammakuntoutustreeniä ja saada osaamista oman suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Työ pitää sisällään myös paljon kontaktointeja, aikataulujen sopimista, raportointia, tutkimustiedon hakemista ja yhteispalavereja varsinaisen kliinisen fysioterapian lisäksi.

Aiemmat kokemukset

Tämän jakson jälkeen sinulla on…

Ymmärrystä urheilufysioterapian kokonaisuudesta ja siitä, millaisia tekijöitä prosesseissa on otettava huomioon.

Kykyä havainnoida syy-seuraussuhteita sekä reagoida niihin tarpeen mukaisesti.

Ymmärrystä urheilijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten niihin voi vaikuttaa.

Ymmärrys kuormituksen seuraamisesta sekä keinoja kuromituksen mittaamiseen ja muokkaamiseen.

Keinoja ja kokemusta moniammatilliseen työskentelyyn.

Olet syventänyt osaamistasi kuormitusfysiologiasta, biomekaniikasta ja hankkinut paljon kliinisen fysioterapian taitoja.

Olet kehittänyt oma-aloitteellisuuttasi sekä yhteistyötaitojasi.