Keski-Suomen liitto on myöntänyt Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskukselle EAKR – rahoituksen Training Room -konseptin kehittämiseen ja pilotointiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää urheilijoiden ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja vammakuntoutusta. Lisäksi kehitetään sekä harjoitukseen valmistavia että harjoituksesta palauttavia metodeja ja toimintamalleja. Training Roomin pilotointihanke toteutettiin EAKR-rahoituksen avulla 04/2018–07/2019. Keski-Suomen liitto myönsi uuden hankerahoituksen konseptin kehittämiseen aikavälillä 08/2019 – 08/2021. Uudessa hankkessa osatoteuttajina ovat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto. Päätoteuttajana hankkeessa on KIHU. Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa urheilijaterveydenhuollon moniammatillista osaamiskeskittymää tulevaisuuden Hippokselle.

Hankkeeseen kuuluu toiminnallisena osana pilotointi, jossa Training room -konseptia pääsevät testaamaan eri lajien urheilijat. Mukana oleville urheilijoille tehdään kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää testausta ja tutkimusta. Hankkeen aikana kartoitetaan potentiaalista käyttäjäkuntaa ja erilaisia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteutustapoja.

Keski-Suomen liiton myöntämä EAKR-rahoitus on keskitetty Keski-Suomen hankkeisiin ja Training Room on yksi näistä hankkeista. EAKR-rahoitus on Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta, joka on kohdennettu toimenpiteisiin, joiden tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat, uutta liiketoimintaa syntyy ja maakunnan innovaatiopohja vahvistuu.