Keski-Suomen liitto on myöntänyt Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskukselle EAKR – rahoituksen Training Room -konseptin kehittämiseen ja pilotointiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää urheilijoiden ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja vammakuntoutusta. Lisäksi kehitetään sekä harjoitukseen valmistavia että harjoituksesta palauttavia metodeja ja toimintamalleja. Hankkeen kesto on 14 kuukautta (04/2018–05/2019). Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa urheilijaterveydenhuollon moniammatillista osaamiskeskittymää tulevaisuuden Hippokselle.

Hankkeeseen kuuluu toiminnallisena osana pilotointi, jossa Training room -konseptia pääsevät testaamaan eri lajien urheilijat. Mukana oleville urheilijoille tehdään kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää testausta ja tutkimusta. Hankkeen aikana kartoitetaan potentiaalista käyttäjäkuntaa ja erilaisia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteutustapoja.

KIHU:n kanssa tiiviistä yhteistyötä hankkeen osalta tekevät erityisesti Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Pilotin aikana hankkeessa työskentelee 5 fysioterapeuttia sekä yksi fysiologi. He vastaavat urheilijoiden kanssa toimimisesta, toimintamallien kehittämisestä sekä kuormituksen ja palautumisen seurannasta.

Keski-Suomen liiton myöntämä EAKR-rahoitus on keskitetty Keski-Suomen hankkeisiin ja Training Room on yksi näistä hankkeista. EAKR-rahoitus on Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta, joka on kohdennettu toimenpiteisiin, joiden tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat, uutta liiketoimintaa syntyy ja maakunnan innovaatiopohja vahvistuu.