Keski-Suomen liitto on myöntänyt Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskukselle EAKR – rahoituksen Training Room -konseptin kehittämiseen ja pilotointiin. Hankkeen tarkoituksena on kehittää urheilijoiden ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja vammakuntoutusta. Lisäksi kehitetään sekä harjoitukseen valmistavia että harjoituksesta palauttavia metodeja ja toimintamalleja. Training Roomin pilotointihanke toteutettiin EAKR-rahoituksen avulla 04/2018–07/2019. Keski-Suomen liitto myönsi uuden hankerahoituksen (EAKR) konseptin kehittämiseen aikavälillä 08/2019 – 08/2021. Uudessa hankkessa osatoteuttajina ovat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto. Päätoteuttajana hankkeessa on KIHU. Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa urheilijaterveydenhuollon moniammatillista osaamiskeskittymää tulevaisuuden Hippokselle.

Hankkeeseen kuuluu toiminnallisena osana pilotointi, jossa Training room -konseptia pääsevät testaamaan eri lajien urheilijat. Mukana oleville urheilijoille tehdään kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää testausta ja tutkimusta. Hankkeen aikana kartoitetaan potentiaalista käyttäjäkuntaa ja erilaisia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteutustapoja.

Training Roomissa urheilijan kanssa työskentelevät työntekijät (fysioterapeutit, fysiologit ja lääkärit) kehittävät urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen moniammatillista palvelukokonaisuutta mallintamalla toimintaa yhdessä Jyväskylän yliopiston ja JAMK:n hankeasiatuntijoiden kanssa.

Tarkoituksena hankkeen aikana on kehittää urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen palvelukokonaisuutta kohti kansainvälisesti tunnustettua osaamiskeskittymää sekä tunnistaa toimintamalleja ja palveluja terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä kuntourheilijoiden tarpeisiin. Toiminta hankkeessa perustuu eri toimijoiden erityisosaamiseen, korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntämiseen ja luomiseen.

Keski-Suomen liiton myöntämä EAKR-rahoitus on keskitetty Keski-Suomen hankkeisiin ja Training Room on yksi näistä hankkeista. EAKR-rahoitus on Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta, joka on kohdennettu toimenpiteisiin, joiden tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat, uutta liiketoimintaa syntyy ja maakunnan innovaatiopohja vahvistuu.