Osatoteuttajat:

JAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. JAMK toimii yhteistyössä työelämän ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Opiskelijoita JAMK:ssa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

JAMK:n rooli hankkeessa on kehittää ja kuvata Training room –palvelukokonaisuutta huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen sekä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskittymänä. JAMK:n monialaisen kuntoutuksen asiantuntemus mahdollistaa toimintamallien ja kuntoutumisprosessien laaja-alaisen kehittämisen yhdessä KIHU:n ja Jyväskylän yliopiston hanketoimijoiden kanssa. JAMK:n vastuulla on hankkeessa myös palvelukonseptien kehittäminen sekä liiketoiminta- ja hallintomallien selvittäminen ja muotoilu.
Lisätietoja Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on kansainvälisesti arvostettu instituutti. Sen liikuntatieteellinen tiedekunta on liikuntatieteeseen, liikuntalääketieteeseen ja fysioterapiaan erikoistunut tiedekunta, joka on ollut aktiivisesti mukana jo aiemmassa Training Room -hankkeessa ja Training Room -konseptin pilotoinnissa. Tiedekunnan asiantuntijat ovat mahdollistaneet ja mahdollistavat myös jatkossa ajan hermolla olevan tutkimustiedon käyttämisen osana urheilijan harjoittelun suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. Yhteistyö on ollut kehittävää ja mahdollistanut huippu-urheilun ja kuntoutuksen alan kehittämisen entisestään.

Jyväskylän yliopiston roolina hankkeessa on mahdollistaa tutkitun tiedon paras mahdollinen toimeenpano käytännössä. Training Room -hankkeen yhteydessä kerätään tutkittua tietoa urheilijoiden kuormittuneisuudesta, hyvinvoinnista ja niiden yhteyksistä vammoihin ja sairastuvuuksiin (MIIA-tutkimus). Tutkimus on soveltavaa tutkimusta, jonka pyrkimyksenä on tukea urheilijaa ja valmentajaa. Tämä mahdollistaa tutkimuksen ja käytännön yhdistämisen sujuvasti ja joustavasti. Samalla mahdollistetaan esille nousevien asioiden laadukas tutkimus ja kehittämistyö. Hankkeen työntekijöiden tukena ovat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijat. Hanke tarjoaa myös käytännön kokemusta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille asiantuntevassa ohjauksessa ja urheilijan arjessa.
Lisätietoja Jyväskylän yliopistosta

Muut yhteistyötahot:

Training Room Jyväskylä on saanut kunnian tehdä yhteistyötä usean urheilun kehittämisestä kiinnostuneen tahon kanssa. Alla lista yhteistyökumppaneistamme:

Jyväskylän kaupunki
– saamme toimia Jyväskylän kaupungin vuokratiloissa

Itä-Suomen yliopisto
– Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen professori Jaakko Mursun ravitsemustietoutta on hyödynnetty hankkeessa

AvantoPool
– AvantoPool on antanut käyttöömme ja palautumisen testaamiseen ”Kinos” – kylmäaltaan

Harvia
– Käytössämme on Harvian infrapunasauna

Lojer Oy
– Suurin osa välineistöämme on toimitettu meille Lojer Oy:n kautta. Suurimpana johtotähtenä Alter G – painokevennyksen salliva juoksumatto.

United Sports Brands Europe
– Urheilijoiden tuet tulevat United Sports Brands Europen kautta

Hartwall
– Training Room -tilassa on Hartwallin juoma-automaatti, josta urheilijat saavat kätevästi ostettua kivennäisvesiä ja urheilujuomia